Felsökning

Läs hur du hittar och åtgärdar problem.

Problem under installationen

Följande felmeddelanden kan uppstå:

Datenstrom Yellow requires write access!

Kör kommandot chmod -R a+rw * i installationsmappen. Du kan också använda din FTP-programvara för att ge skrivbehörighet till alla filer. Det rekommenderas att ge skrivbehörighet till alla filer och mappar i installationsmappen. Så snart webbplatsen har tillräcklig skrivåtkomst i system-mappen bör problemet lösas.

Datenstrom Yellow requires complete upload!

Kopiera igen alla medföljande filer till installationsmappen. Kontrollera om din FTP-programvara visar ett felmeddelande under uppladdningen. Ibland händer det att dataöverföringen avbröts under uppladdningen. Efter att saknade filer har kopierats till installationsmappen bör problemet lösas.

Datenstrom Yellow requires configuration file!

Kopiera medföljande .htaccess-filen till installationsmappen. Kontrollera om din FTP-programvara har en inställning för att visa alla filer. Ibland händer det att filen .htaccess förbises under installationen. Efter att saknade konfigurationsfilen har kopierats till installationsmappen bör problemet lösas.

Datenstrom Yellow requires rewrite support!

Kontrollera webbserverns konfigurationsfil, se problem med Apache och problem med Nginx. Du måste antingen ändra konfigurationsfilen för din webbserver eller så använder du en annan webbserver. Så snart webbservern vidarebefordrar HTTP-förfrågningar till yellow.php, bör problemet lösas.

Datenstrom Yellow requires PHP extension!

Installera saknade PHP-tillägget på din webbserver. Du behöver curl gd mbstring zip.

Datenstrom Yellow requires PHP 7.0 or higher!

Installera senaste PHP-versionen på din webbserver.

Problem efter installationen

Följande felmeddelande kan uppstå:

Check the log file. Activate the debug mode for more information.

Kontrollera loggfilen system/extensions/yellow-website.log. Om det finns skrivfel, ge skrivbehörighet till de drabbade filerna. Om det finns andra fel, ersätt de drabbade filerna eller rapportera ett fel. Loggfilen ger dig i alla fall en snabb översikt över vad som händer på din webbplats. Här är ett exempel:

2020-10-28 14:13:07 info Install Datenstrom Yellow 0.8.17, PHP 7.1.33, Apache 2.4.33, Mac
2020-10-28 14:13:07 info Install extension 'English 0.8.27'
2020-10-28 14:13:07 info Install extension 'German 0.8.27'
2020-10-28 14:13:07 info Install extension 'Swedish 0.8.27'
2020-10-28 14:13:17 info Add user 'Anna'
2020-12-18 21:02:42 info Update extension 'Core 0.8.42'
2020-12-18 21:02:42 error Can't write file 'system/extensions/yellow-system.ini'!

Du kan använda felsökningsläget för att undersöka orsaken till ett problem mer i detalj, för att visa stackspåret av ett program eller om du är nyfiken på hur Datenstrom Yellow fungerar. Beroende på debug-level visas mer eller mindre information på skärmen. Så här aktiverar du felsökningsläget på din webbplats:

Öppna filen system/extensions/yellow-system.ini och ändra CoreDebugMode: 1.

YellowCore::sendPage Cache-Control: max-age=60
YellowCore::sendPage Content-Type: text/html; charset=utf-8
YellowCore::sendPage Content-Modified: Wed, 06 Feb 2019 13:54:17 GMT
YellowCore::sendPage Last-Modified: Thu, 07 Feb 2019 09:37:48 GMT
YellowCore::sendPage layout:wiki-start theme:stockholm language:sv parser:markdown
YellowCore::processRequest file:content/3-sv/2-wiki/page.md
YellowCore::request status:200 time:19 ms

Få filsystem information genom att öka debug-level till CoreDebugMode: 2.

YellowSystem::load file:system/extensions/yellow-system.ini
YellowUser::load file:system/extensions/yellow-user.ini
YellowLanguage::load file:system/extensions/english.txt
YellowLanguage::load file:system/extensions/german.txt
YellowLanguage::load file:system/extensions/swedish.txt
YellowLanguage::load file:system/extensions/yellow-language.ini
YellowLookup::findFileFromContentLocation /sv/wiki/ -> content/3-sv/2-wiki/page.md

Få maximal information genom att öka debug-level till CoreDebugMode: 3.

YellowSystem::load file:system/extensions/yellow-system.ini
YellowSystem::load Sitename:Datenstrom Yellow
YellowSystem::load Author:Datenstrom
YellowSystem::load Email:webmaster
YellowSystem::load Layout:default
YellowSystem::load Theme:stockholm
YellowSystem::load Language:sv

Problem med Apache

Här är en .htaccess-konfigurationsfil för Apache-webbservern:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
DirectoryIndex index.html yellow.php
RewriteRule ^(content|system)/ error [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ yellow.php [L]
</IfModule>

Här är en .htaccess-konfigurationsfil för en undermapp, till exempel http://website/yellow/:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /yellow/
DirectoryIndex index.html yellow.php
RewriteRule ^(content|system)/ error [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ yellow.php [L]
</IfModule>

Här är en .htaccess-konfigurationsfil för en underdomän, till exempel http://sub.domain.website/:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /
DirectoryIndex index.html yellow.php
RewriteRule ^(content|system)/ error [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ yellow.php [L]
</IfModule>

När din webbplats inte fungerar måste du aktivera rewrite-modulen och ändra AllowOverride-konfigurationen. Efter att konfigurationen har ändrats kan du behöva starta om Apache-webbservern.

Problem med Nginx

Här är en nginx.conf-konfigurationsfil för Nginx-webbservern:

server {
  listen 80;
  server_name website.com;
  root /var/www/website/;
  default_type text/html;
  index index.html yellow.php;

  location /content {
    rewrite ^(.*)$ /error break;
  }

  location /system {
    rewrite ^(.*)$ /error break;
  }

  location / {
    if (!-e $request_filename) {
      rewrite ^/(.*)$ /yellow.php last;
      break;
    }
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index yellow.php;
    include fastcgi.conf;
  }
}

Här är en nginx.conf-konfigurationsfil för en statisk webbsida:

server {
  listen 80;
  server_name website.com;
  root /var/www/website/;
  default_type text/html;
  error_page 404 /404.html;
}

När din webbplats inte fungerar, kontrollera server_name och root i konfigurationsfilen. Efter att konfigurationen har ändrats kan du behöva starta om Nginx-webbservern.

Relaterad information

Har du några frågor? Få hjälp.