Felsökning

Läs hur du hittar och löser problem.

Problem under installationen

Följande felmeddelanden kan uppstå:

Datenstrom Yellow requires PHP 7.0 or higher!

Installera den aktuella PHP-versionen på din webbserver. Du behöver PHP 7.0 eller högre. På Linux är det bäst att använda pakethanteringen av Linux-distributionen, för Mac finns det MAMP, för Windows finns det XAMPP. Det rekommenderas att använda den senaste PHP-versionen. Så snart webbplatsen hittar den nödvändiga PHP-versionen bör problemet lösas.

Datenstrom Yellow requires PHP xxx extension!

Installera saknade PHP-tillägget på din webbserver. Du behöver curl gd mbstring zip. Tänk på att webbservern och kommandoraden kan använda olika PHP-versioner. Det rekommenderas att använda samma PHP-versionen. Så snart webbplatsen hittar de nödvändiga PHP-tilläggen bör problemet lösas.

Datenstrom Yellow requires write access!

Kör kommandot chmod -R a+rw * i installationsmappen. Du kan också använda din FTP-applikation för att ge skrivbehörighet till alla filer. Det rekommenderas att ge skrivbehörighet till alla filer och mappar i installationsmappen. Så snart webbplatsen har tillräcklig skrivåtkomst i system-mappen bör problemet lösas.

Datenstrom Yellow requires configuration file!

Kopiera medföljande .htaccess-filen till installationsmappen. Kontrollera om din FTP-applikation har en inställning för att visa alla filer. Ibland händer det att filen .htaccess förbises under installationen. Så snart saknade konfigurationsfilen har kopierats till installationsmappen bör problemet lösas.

Datenstrom Yellow requires rewrite support!

Kontrollera webbserverns konfigurationsfil, se problem med Apache och problem med Nginx. Du måste antingen ändra konfigurationsfilen för din webbserver eller så använder du en annan webbserver. Så snart webbservern vidarebefordrar HTTP-förfrågningar till yellow.php bör problemet lösas.

Datenstrom Yellow requires complete upload!

Kopiera igen alla medföljande filer till installationsmappen. Kontrollera om din FTP-applikation visar ett felmeddelande under uppladdningen. Ibland händer det att dataöverföringen avbröts under uppladdningen. Efter att alla filer har kopierats till installationsmappen bör problemet lösas.

Problem efter installationen

Följande felmeddelande kan uppstå:

Datenstrom Yellow stopped with fatal error. Activate the debug mode for more information.

Du kan använda felsökningsläget för att undersöka orsaken till ett problem mer i detalj eller om du är nyfiken på hur Datenstrom Yellow fungerar. För att aktivera felsökningsläget på din webbplats, öppna filen system/extensions/yellow-system.ini och ändra CoreDebugMode: 1. Beroende på felsökningsläget visas mer eller mindre information på skärmen.

Grundläggande information med inställningen CoreDebugMode: 1:

YellowCore::sendPage Cache-Control: max-age=60
YellowCore::sendPage Content-Type: text/html; charset=utf-8
YellowCore::sendPage Content-Modified: Wed, 06 Feb 2019 13:54:17 GMT
YellowCore::sendPage Last-Modified: Thu, 07 Feb 2019 09:37:48 GMT
YellowCore::sendPage language:sv layout:wiki-start theme:stockholm parser:markdown
YellowCore::processRequest file:content/3-sv/2-wiki/page.md
YellowCore::request status:200 time:19 ms

Filsystem information med inställningen CoreDebugMode: 2:

YellowSystem::load file:system/extensions/yellow-system.ini
YellowLanguage::load file:system/extensions/yellow-language.ini
YellowUser::load file:system/extensions/yellow-user.ini
YellowLookup::findFileFromContentLocation /sv/wiki/ -> content/3-sv/2-wiki/page.md
YellowContent::scanLocation location:/sv/shared/
YellowLookup::findContentLocationFromFile /sv/shared/page-new-default <- content/3-sv/shared/page-new-default.md
YellowLookup::findContentLocationFromFile /sv/shared/page-new-wiki <- content/3-sv/shared/page-new-wiki.md

Maximal information med inställningen CoreDebugMode: 3:

YellowSystem::load file:system/extensions/yellow-system.ini
YellowSystem::load Sitename:Datenstrom Yellow
YellowSystem::load Author:Datenstrom
YellowSystem::load Email:webmaster
YellowSystem::load Language:sv
YellowSystem::load Layout:default
YellowSystem::load Theme:stockholm

Viktig information skrivs också till filen system/extensions/yellow-website.log. Om du inte kan åtgärda orsaken till ett problem själv, rapportera ett fel tillsammans med loggfilen. Loggfilen ger en snabb översikt över vad som händer på din webbplats, när den installerades och vilka fel som uppstod. Här är ett exempel:

2024-04-28 14:13:07 info Install Datenstrom Yellow 0.9, PHP 8.1.27, Apache 2.4.33, Mac
2024-04-28 14:13:07 info Install extension 'Core 0.9.9'
2024-04-28 14:13:07 info Install extension 'Markdown 0.9.1'
2024-04-28 14:13:07 info Install extension 'Stockholm 0.9.2'
2024-04-28 14:13:07 info Install extension 'English 0.9.2'
2024-04-28 14:13:07 info Install extension 'German 0.9.2'
2024-04-28 14:13:07 info Install extension 'Swedish 0.9.2'
2024-04-28 14:23:11 info Install extension 'Fika 0.9.1'
2024-04-28 14:23:11 error Process file 'system/workers/fika.php' with fatal error!

Problem med Apache

Här är en .htaccess-konfigurationsfil för Apache-webbservern:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
DirectoryIndex index.html yellow.php
RewriteRule ^(content|system)/ error [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ yellow.php [L]
</IfModule>

Här är en .htaccess-konfigurationsfil för en undermapp, till exempel http://website/yellow/:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /yellow/
DirectoryIndex index.html yellow.php
RewriteRule ^(content|system)/ error [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ yellow.php [L]
</IfModule>

Här är en .htaccess-konfigurationsfil för en underdomän, till exempel http://sub.domain.website/:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /
DirectoryIndex index.html yellow.php
RewriteRule ^(content|system)/ error [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ yellow.php [L]
</IfModule>

När din webbplats inte fungerar, aktivera rewrite-modulen och kontrollera AllowOverride-konfigurationen. På vissa webbservrar måste du ändra AllowOverride-konfigurationen från AllowOverride None till AllowOverride All. Efter att konfigurationen har ändrats kan du behöva starta om Apache-webbservern.

Problem med Nginx

Här är en nginx.conf-konfigurationsfil för Nginx-webbservern:

server {
  listen 80;
  server_name website.com;
  root /var/www/website/;
  default_type text/html;
  index index.html yellow.php;

  location /content {
    rewrite ^(.*)$ /error break;
  }

  location /system {
    rewrite ^(.*)$ /error break;
  }

  location / {
    if (!-e $request_filename) {
      rewrite ^/(.*)$ /yellow.php last;
      break;
    }
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index yellow.php;
    include fastcgi.conf;
  }
}

Här är en nginx.conf-konfigurationsfil för en statisk webbsida:

server {
  listen 80;
  server_name website.com;
  root /var/www/website/;
  default_type text/html;
  error_page 404 /404.html;
}

När din webbplats inte fungerar, kontrollera server_name och root i konfigurationsfilen. På vissa webbservrar måste du ändra FastCGI-konfigurationen till fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.0-fpm.sock; beroende på PHP-versionen. Efter att konfigurationen har ändrats kan du behöva starta om Nginx-webbservern.

Relaterad information

Har du några frågor? Få hjälp.