API för utvecklare

Vi <3 människor som kodar.

Mappstruktur

Du kan ändra allt i filhanteraren på din dator. Mappen content innehåller webbplatsens innehållsfilerna. Du kan redigera din webbplats här. Mappen media innehåller webbplatsens mediefiler. Du kan lagra dina bilder och filer här. Mappen system innehåller webbplatsens systemfilerna. Du kan anpassa installerade tillägg och konfigurationsfilar här.

system/extensions/yellow-system.ini = fil med systeminställningar
system/extensions/yellow-user.ini = fil med användarinställningar
system/extensions/yellow-language.ini = fil med språkinställningar

Verktyg

Inbyggd webbserver

Du kan starta inbyggda webbservern på kommandoraden. Den inbyggda webbservern är praktisk för utvecklare och formgivare. Öppna ett terminalfönster. Gå till installationsmappen där filen yellow.php finns. Skriv php yellow.php serve, du kan valfritt ange en URL. Öppna en webbläsare och gå till URL:en som visas.

Inbyggd webbredigerare

Du kan redigera din webbplats i en webbläsare. Inloggningssidan är tillgänglig på din webbplats som http://website/edit/. Logga in med ditt användarkonto. Du kan använda vanliga navigeringen, göra ändringar och se resultatet omedelbart. Inbyggda webbredigeraren låter dig redigera innehållsfiler, ladda upp mediefiler och ändra systeminställningar. Det är ett utmärkt sätt att uppdatera webbsidor.

Static-site-generator

Den största skillnaden mellan en statisk webbplats och en vanlig webbplats är att en static-site-generator bygger allt i förväg, istället för att vänta på att en fil ska begäras. Öppna ett terminalfönster. Gå till installationsmappen där filen yellow.php finns. Skriv php yellow.php build, du kan valfritt ange en mapp och en plats. Detta kommer att bygga en statisk webbplats i public mappen. Ladda upp den statiska webbplatsen till din webbserver och bygg en ny när det behövs

Objekt

Följande objekt är tillgängliga:

$this->yellow->page = tillgång till aktuella sidan
$this->yellow->content = tillgång till innehållsfiler
$this->yellow->media = tillgång till mediefiler
$this->yellow->system = tillgång till systeminställningar
$this->yellow->user = tillgång till användarinställningar
$this->yellow->language = tillgång till språkinställningar
$this->yellow->extension = tillgång till tillägg
$this->yellow->toolbox = tillgång till verktygslådan med hjälpfunktioner

Med hjälp av $this->yellow kan man komma åt webbplatsen. API:et är uppdelat i flera objekt och speglar i princip filsystemet. I verktygslådan hittar man hjälpfunktioner och filåtgärder för egna tillägg. Källkoden för hela API finns i filen system/extensions/core.php.

Yellow page

Yellow page ger tillgång till aktuella sidan:

page->get($key)
Returnera sidinställning

page->getHtml($key)
Returnera sidinställning, HTML-kodad

page->getDate($key, $format = "")
Returnera sidinställning som språkspecifikt datum

page->getDateHtml($key, $format = "")
Returnera sidinställning som språkspecifikt datum, HTML-kodad

page->getDateRelative($key, $format = "", $daysLimit = 30)
Returnera sidinställning som språkspecifikt datum, i förhållande till idag

page->getDateRelativeHtml($key, $format = "", $daysLimit = 30)
Returnera sidinställning som språkspecifikt datum, i förhållande till idag, HTML-kodad

page->getDateFormatted($key, $format)
Returnera sidinställning som datum

page->getDateFormattedHtml($key, $format)
Returnera sidinställning som datum, HTML-kodad

page->getContent($rawFormat = false)
Returnera sidinnehåll, HTML-kodat eller råformat

page->getParent()
Returnera överordnad sida, null om ingen

page->getParentTop($homeFallback = false)
Returnera överordnad sida på toppnivå, null om ingen

page->getSiblings($showInvisible = false)
Returnera page collection med sidor på samma nivå

page->getChildren($showInvisible = false)
Returnera page collection med barnsidor

page->getChildrenRecursive($showInvisible = false, $levelMax = 0)
Returnera page collection med barnsidor rekursivt

page->getPages($key)
Returnera page collection med ytterligare sidor

page->getPage($key)
Returnera delad sida

page->getUrl()
Returnera sidans URL

page->getBase($multiLanguage = false)
Returnera sidans bas

page->getLocation($absoluteLocation = false)
Returnera sidans plats

page->getRequest($key)
Returnera requestargument av sidan

page->getRequestHtml($key)
Returnera requestargument av sidan, HTML-kodad

page->getHeader($key)
Returnera responseheader av sidan

page->getExtra($name)
Returnera extra data för sidan

page->getModified($httpFormat = false)
Returnera sidans ändringsdatum, Unix-tid eller HTTP-format

page->getLastModified($httpFormat = false)
Returnera sidans senaste ändringsdatum, Unix-tid eller HTTP-format

page->getStatusCode($httpFormat = false)
Returnera sidans statuskod, nummer eller HTTP-format

page->status($statusCode, $location = "")
Svara med statuskod, inget sidinnehåll

page->error($statusCode, $errorMessage = "")
Svara med felsidan

page->isAvailable()
Kontrollera om sidan är tillgänglig

page->isVisible()
Kontrollera om sidan är synlig

page->isActive()
Kontrollera om sidan ligger inom aktuella HTTP-begäran

page->isCacheable()
Kontrollera om sidan kan cachelagras

page->isError()
Kontrollera om sidan med fel

page->isExisting($key)
Kontrollera om sidinställning finns

page->isRequest($key)
Kontrollera om requestargument finns

page->isHeader($key)
Kontrollera om responseheader finns

page->isPage($key)
Kontrollera om delad sida finns

Här är en exempellayout för att visa sidinnehåll:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php echo $this->yellow->page->getContent() ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa sidinnehåll och författare:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p><?php echo $this->yellow->page->getHtml("author") ?></p>
<?php echo $this->yellow->page->getContent() ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa sidinnehåll och modifieringsdatum:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p><?php echo $this->yellow->page->getDateHtml("modified") ?></p>
<?php echo $this->yellow->page->getContent() ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow page collection

Yellow page collection ger tillgång till flera sidor:

pages->append($page)
Lägg till slutet av page collection

pages->prepend($page)
Placera i början av page collection

pages->filter($key, $value, $exactMatch = true)
Filtrera page collection efter sidinställning

pages->match($regex = "/.*/", $filterByLocation = true)
Filtrera page collection efter plats eller fil

pages->sort($key, $ascendingOrder = true)
Sortera page collection efter sidinställning

pages->similar($page, $ascendingOrder = false)
Sortera page collection efter inställningslikhet

pages->merge($input)
Beräkna union, lägg till en page collection

pages->intersect($input)
Beräkna korsningen, ta bort sidor som inte finns i en annan page collection

pages->diff($input)
Beräkna skillnaden, ta bort sidor som finns i en annan page collection

pages->limit($pagesMax)
Begränsa antalet sidor i page collection

pages->reverse()
Omvänd page collection

pages->shuffle()
Gör page collection slumpmässig

pages->paginate($limit)
Skapa en paginering för page collection

pages->getPaginationNumber()
Returnera aktuellt sidnummer i paginering

pages->getPaginationCount()
Returnera högsta sidnummer i paginering

pages->getPaginationLocation($absoluteLocation = true, $pageNumber = 1)
Returnera plats för en sida i paginering

pages->getPaginationPrevious($absoluteLocation = true)
Returnera plats för föregående sida i paginering

pages->getPaginationNext($absoluteLocation = true)
Returnera plats för nästa sida i paginering

pages->getPagePrevious($page)
Returnera föregående sida i page collection, null om ingen

pages->getPageNext($page)
Returnera nästa sida i page collection, null om ingen

pages->getFilter()
Returnera nuvarande sidfilter

pages->getModified($httpFormat = false)
Returnera ändringsdatum för page collection, Unix-tid eller HTTP-format

pages->isPagination()
Kontrollera om det finns en paginering

Här är en exempellayout för att visa tre slumpmässiga sidor:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->index()->shuffle()->limit(3) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa senaste sidor:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->index()->sort("modified", false) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa draftsidor:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->index(true, true)->filter("status", "draft") ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow content

Yellow content ger tillgång till innehållsfiler:

content->find($location, $absoluteLocation = false)
Returnera page, null om det inte finns

content->index($showInvisible = false, $multiLanguage = false, $levelMax = 0)
Returnera page collection med alla sidor

content->top($showInvisible = false, $showOnePager = true)
Returnera page collection med navigering på toppnivå

content->path($location, $absoluteLocation = false)
Returnera page collection med sökväg i navigering

content->multi($location, $absoluteLocation = false, $showInvisible = false)
Returnera page collection med flera språk i flerspråkigt läge

content->clean()
Returnera page collection som är tom

Här är en exempellayout för att visa alla sidor:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->index(true, true) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa sidor under en viss plats:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->find("/help/")->getChildren() ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa navigationssidor på toppnivå:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->top() ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("titleNavigation") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow media

Yellow media ger tillgång till mediefiler:

media->find($location, $absoluteLocation = false)
Returnera page med information om mediefilen, null om det inte finns

media->index($showInvisible = false, $multiPass = false, $levelMax = 0)
Returnera page collection med alla mediefiler

media->clean()
Returnera page collection som är tom

Här är en exempellayout för att visa alla mediefiler:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $files = $this->yellow->media->index(true) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($files->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($files as $file): ?>
<li><?php echo $file->getLocation(true) ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa senaste mediefiler:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $files = $this->yellow->media->index()->sort("modified", false) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($files->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($files as $file): ?>
<li><?php echo $file->getLocation(true) ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa mediefiler av en viss typ:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $files = $this->yellow->media->index()->filter("type", "pdf") ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($files->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($files as $file): ?>
<li><?php echo $file->getLocation(true) ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow system

Yellow system ger tillgång till systeminställningar:

system->get($key)
Returnera systeminställning

system->getHtml($key)
Returnera systeminställning, HTML-kodad

system->getSettings($filterStart = "", $filterEnd = "")
Returnera systeminställningar

system->getValues($key)
Returnera stödda värden för en systeminställning, tom om det inte är känt

system->getModified($httpFormat = false)
Returnera ändringsdatum for systeminställningar, Unix-tid eller HTTP-format

system->isExisting($key)
Kontrollera om systeminställning finns

Här är en exempellayout för att visa webbansvarig:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php echo "Name: ".$this->yellow->system->getHtml("author")."<br />" ?>
<?php echo "Email: ".$this->yellow->system->getHtml("email")."<br />" ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att kontrollera om en specifik inställning är aktiverad:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php $multiLanguageMode = $this->yellow->system->get("coreMultiLanguageMode") ?>
Multi language mode is <?php echo htmlspecialchars($multiLanguageMode ? "on" : "off") ?>.
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa core-inställningar:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php foreach ($this->yellow->system->getSettings("core") as $key=>$value): ?>
<?php echo htmlspecialchars("$key: $value") ?><br />
<?php endforeach ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow user

Yellow user ger tillgång till användarinställningar:

user->getUser($key, $email = "")
Returnera användarinställning

user->getUserHtml($key, $email = "")
Returnera användarinställning, HTML encoded

user->getSettings($email = "")
Returnera användarinställningar

user->getModified($httpFormat = false)
Returnera ändringsdatum för användarinställningar, Unix-tid eller HTTP-format

user->isUser($key, $email = "")
Kontrollera om användarinställning finns

user->isExisting($email)
Kontrollera om användaren finns

Här är en exempellayout för att visa den aktuella användaren:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php echo "Name: ".$this->yellow->user->getUserHtml("name")."<br />" ?>
<?php echo "Email: ".$this->yellow->user->getUserHtml("email")."<br />" ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att kontrollera om en användare är inloggad:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $found = $this->yellow->user->isUser("name") ?>
<p>You are <?php echo htmlspecialchars($found? "" : "not") ?> logged in.</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa användare och deras status:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php foreach ($this->yellow->system->getValues("email") as $email): ?>
<?php echo $this->yellow->user->getUserHtml("name", $email) ?> - 
<?php echo $this->yellow->user->getUserHtml("status", $email) ?><br />
<?php endforeach ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow language

Yellow language ger tillgång till språkinställningar:

language->getText($key, $language = "")
Returnera språkinställning

language->getTextHtml($key, $language = "")
Returnera språkinställning, HTML-kodad

language->getSettings($filterStart = "", $filterEnd = "", $language = "")
Returnera språkinställningar

language->getModified($httpFormat = false)
Returnera ändringsdatum för språkinställningar, Unix-tid eller HTTP-format

language->isText($key, $language = "")
Kontrollera om språkinställning finns

language->isExisting($language)
Kontrollera om språket finns

Här är en exempellayout för att visa en språkinställning:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p><?php echo $this->yellow->language->getTextHtml("wikiModified") ?> 
<?php echo $this->yellow->page->getDateHtml("modified") ?></p>
<?php echo $this->yellow->page->getContent() ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att kontrollera om ett specifikt språk finns:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $found = $this->yellow->language->isExisting("sv") ?>
<p>Swedish language <?php echo htmlspecialchars($found? "" : "not") ?> installed.</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att visa språk och översättare:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php foreach ($this->yellow->system->getValues("language") as $language): ?>
<?php echo $this->yellow->language->getTextHtml("languageDescription", $language) ?> - 
<?php echo $this->yellow->language->getTextHtml("languageTranslator", $language) ?><br />
<?php endforeach ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow extension

Yellow extension ger tillgång till tillägg:

extension->get($key)
Returnera tillägg

extension->getModified($httpFormat = false)
Returnera ändringsdatum för tilläg, Unix-tid eller HTTP-format

extension->isExisting($key)
Kontrollera om tilläget finns

Här är en exempellayout för att visa tillägg:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php foreach($this->yellow->extension->data as $key=>$value): ?>
<?php echo htmlspecialchars($key." ".$value["version"]) ?><br />
<?php endforeach ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempellayout för att kontrollera om ett specifikt tillägg finns:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $found = $this->yellow->extension->isExisting("search") ?>
<p>Search extension <?php echo htmlspecialchars($found ? "" : "not") ?> installed.</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Här är en exempelkod för att anropa en funktion från ett annat tillägg:

if ($this->yellow->extension->isExisting("image")) {
  $fileName = "media/images/photo.jpg";
  list($src, $width, $height) = $this->yellow->extension->get("image")->getImageInformation($fileName, "100%", "100%");
  echo "<img src=\"".htmlspecialchars($src)."\" width=\"".htmlspecialchars($width)."\" height=\"".htmlspecialchars($height)."\" />";
}

Yellow toolbox

Yellow toolbox ger tillgång till verktygslådan med hjälpfunktioner:

toolbox->getCookie($key)
Returnera webbläsarkakan för aktuella HTTP-begäran

toolbox->getServer($key)
Returnera serverargument för aktuella HTTP-begäran

toolbox->getLocationArguments()
Returnera platsargument för aktuella HTTP-begäran

toolbox->getDirectoryEntries($path, $regex = "/.*/", $sort = true, $directories = true, $includePath = true)
Returnera filer och kataloger

toolbox->getDirectoryEntriesRecursive($path, $regex = "/.*/", $sort = true, $directories = true, $levelMax = 0)
Returnera filer och kataloger rekursivt

toolbox->readFile($fileName, $sizeMax = 0)
Läs fil, tom sträng om den inte hittas

toolbox->createFile($fileName, $fileData, $mkdir = false)
Skapa fil

toolbox->appendFile($fileName, $fileData, $mkdir = false)
Lägg till fil

toolbox->copyFile($fileNameSource, $fileNameDestination, $mkdir = false)
Kopiera fil

toolbox->renameFile($fileNameSource, $fileNameDestination, $mkdir = false)
Byt namn på en fil

toolbox->renameDirectory($pathSource, $pathDestination, $mkdir = false)
Byt namn på en mapp

toolbox->deleteFile($fileName, $pathTrash = "")
Radera fil

toolbox->deleteDirectory($path, $pathTrash = "")
Radera mapp

toolbox->modifyFile($fileName, $modified)
Ställ in ändringsdatum för fil/mapp, Unix-tid

toolbox->getFileModified($fileName)
Returnera ändringsdatum för fil/mapp, Unix-tid

toolbox->getFileType($fileName)
Returnera filtyp

toolbox->getTextLines($text)
Returnera rader från text, inklusive radbrytningar

toolbox->getTextList($text, $separator, $size)
Returnera array med specifik storlek från text

toolbox->getTextArguments($text, $optional = "-", $sizeMin = 9)
Returnera array med variabel storlek från text, separerade av mellanslag

toolbox->createTextDescription($text, $lengthMax = 0, $removeHtml = true, $endMarker = "", $endMarkerText = "")
Skapa textbeskrivning, med eller utan HTML

toolbox->normaliseArguments($text, $appendSlash = true, $filterStrict = true)
Normalisera platsargument

toolbox->normaliseData($text, $type = "html", $filterStrict = true)
Normalisera element och attribut i HTML/SVG-data

toolbox->normalisePath($text)
Normalisera relativa sökvägsandelar

Här är en exempelkod för att läsa textrader från filen:

$fileName = $this->yellow->system->get("coreExtensionDirectory").$this->yellow->system->get("coreSystemFile");
$fileData = $this->yellow->toolbox->readFile($fileName);
foreach ($this->yellow->toolbox->getTextLines($fileData) as $line) {
  echo $line;
}

Här är en exempelkod för att visa filer i en mapp:

$path = $this->yellow->system->get("coreExtensionDirectory");
foreach ($this->yellow->toolbox->getDirectoryEntries($path, "/.*/", true, false) as $entry) {
  echo "Found file $entry\n";
}

Här är en exempelkod för att ändra text i flera filer:

$path = $this->yellow->system->get("coreContentDirectory");
foreach ($this->yellow->toolbox->getDirectoryEntriesRecursive($path, "/^.*\.md$/", true, false) as $entry) {
  $fileData = $fileDataNew = $this->yellow->toolbox->readFile($entry);
  $fileDataNew = str_replace("I drink a lot of water", "I drink a lot of coffee", $fileDataNew);
  if ($fileData!=$fileDataNew && !$this->yellow->toolbox->createFile($entry, $fileDataNew)) {
    $this->yellow->log("error", "Can't write file '$entry'!");
  }
}

Yellow string

Följande funktioner utökar PHP-strängfunktioner:

strtoloweru($string)
Konvertera sträng till gemener, UTF-8-kompatibel

strtoupperu($string)
Konvertera sträng till versaler, UTF-8-kompatibel

strlenu($string) + strlenb($string)
Returnera stränglängd, UTF-8 tecken eller byte

strposu($string, $search) + strposb($string, $search)
Returnera strängposition för första träffen, UTF-8 tecken eller byte

strrposu($string, $search) + strrposb($string, $search)
Returnera strängposition för senaste träffen, UTF-8 tecken eller byte

substru($string, $start, $length) + substrb($string, $start, $length)
Returnera en del av en sträng, UTF-8-tecken eller byte

strempty($string)
Kontrollera om strängen är tom

Här är en exempelkod för att använda olika strängfunktioner:

$string = "Datenstrom Yellow är för människor som skapar små webbsidor";
echo strtoloweru($string);  // datenstrom yellow är för människor som skapar små webbsidor
echo strtoupperu($string);  // DATENSTROM YELLOW ÄR FÖR MÄNNISKOR SOM SKAPAR SMÅ WEBBSIDOR

$string = "Text med UTF-8 tecken åäö";
echo strlenu($string);    // 25
echo strposu($string, "UTF"); // 9
echo substru($string, -3, 3); // åäö

var_dump(strempty("text"));  // bool(false)
var_dump(strempty("0"));   // bool(false)
var_dump(strempty(""));    // bool(true)

Händelser

När en sida visas laddas tilläggen och onLoad anropas. Så snart alla tillägg har laddats kallas onStartup. Sidan kan hanteras med olika parse händelser. Sedan genereras sidinnehållet. Om ett fel har inträffat genereras en felsida. Slutligen matas sidan ut och onShutdown anropas.

När en sida redigeras laddas tilläggen och onLoad anropas. Så snart alla tillägg har laddats kallas onStartup. Ändringar av sidan kan hanteras med olika edit händelser. Sedan sparas sidan. Slutligen skickas en statuskod för omladdning av sidan och onShutdown anropas.

När ett kommando körs laddas tilläggen och onLoad anropas. Så snart alla tillägg har laddats kallas onStartup. Kommandot kan hanteras med olika command händelser. Om inget kommando har angetts visas tillgängliga kommandona. Slutligen skickas en returkod och onShutdown anropas.

Yellow core händelser

Yellow core händelser meddelar när ett tillstånd ändras:

public function onLoad($yellow)
Hantera initialisering

public function onStartup()
Hantera start

public function onRequest($scheme, $address, $base, $location, $fileName)
Hantera begäran

public function onUpdate($action)
Hantera uppdatering

public function onLog($action, $message)
Hantera loggning

public function onShutdown()
Hantera avstängningen

Här är ett exempel tillägg för hantering av en händelse:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.1";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }
}

Yellow parse händelser

Yellow core händelser meddelar när en sida visas:

public function onParseMetaData($page)
Hantera metadata av en sida

public function onParseContentRaw($page, $text)
Hantera sidinnehåll i råformat

public function onParseContentShortcut($page, $name, $text, $type)
Hantera sidinnehåll av förkortning

public function onParseContentHtml($page, $text)
Hantera sidinnehåll i HTML-format

public function onParsePageLayout($page, $name)
Hantera sidlayout

public function onParsePageExtra($page, $name)
Hantera extra data för sidan

public function onParsePageOutput($page, $text)
Hantera output data för sidan

Här är ett exempel tillägg för hantering av en förkortning:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.2";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle page content of shortcut
  public function onParseContentShortcut($page, $name, $text, $type) {
    $output = null;
    if ($name=="example" && ($type=="block" || $type=="inline")) {
      $output = "<div class=\"".htmlspecialchars($name)."\">";
      $output .= "Add more HTML code here";
      $output .= "</div>";
    }
    return $output;
  }
}

Yellow edit händelser

Yellow edit händelser meddelar när en sida redigeras:

public function onEditContentFile($page, $action, $email)
Hantera innehållsfiländringar

public function onEditMediaFile($file, $action, $email)
Hantera mediefiländringar

public function onEditSystemFile($file, $action, $email)
Hantera systemfiländringar

public function onEditUserAccount($action, $email, $password)
Hantera ändringar av användarkonton

Här är ett exempel på tillägg för hantering av en fil:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.3";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle media file changes
  public function onEditMediaFile($file, $action, $email) {
    if ($action=="upload") {
      $fileName = $file->fileName;
      $fileType = $this->yellow->toolbox->getFileType($file->get("fileNameShort"));
      // Add more code here
    }
  }
}

Yellow command händelser

Yellow command händelser när ett kommando körs:

public function onCommand($command, $text)
Hantera kommandon

public function onCommandHelp()
Hantera hjälp för kommandon

Här är ett exempel på tillägg för hantering av ett kommando:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.4";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle command
  public function onCommand($command, $text) {
    $statusCode = 0;
    if ($command=="example") {
      echo "Yellow $command: Add more text here\n";
      $statusCode = 200;
    }
    return $statusCode;
  }

  // Handle command help
  public function onCommandHelp() {
    return "example\n";
  }
}

Relaterad information

Har du några frågor? Få hjälp.