API för utvecklare

Vi <3 människor som kodar.

Mappstruktur

Du kan ändra allt i filhanteraren på din dator. Mappen content innehåller webbplatsens innehållsfilerna. Du kan redigera din webbplats här. Mappen media innehåller webbplatsens mediefilerna. Du kan lagra dina bilder och filer här. Mappen system innehåller webbplatsens systemfilerna. Du kan hitta installerade tillägg, konfigurationsfilar och loggfilen här.

Följande konfigurationsfilar och systemfiler är tillgängliga:

system/extensions/yellow-system.ini = fil med systeminställningar
system/extensions/yellow-language.ini = fil med språkinställningar
system/extensions/yellow-user.ini = fil med användarinställningar
system/extensions/yellow-website.log = loggfilen för webbplatsen

Verktyg

Webbredigerare

Du kan redigera din webbplats i en webbläsare. Inloggningssidan är tillgänglig på din webbplats som http://website/edit/. Logga in med ditt användarkonto. Du kan använda vanliga navigeringen, göra ändringar och se resultatet omedelbart. Inbyggda webbredigeraren ger dig möjlighet att redigera innehållsfiler och ladda upp mediefiler. Det är ett utmärkt sätt att uppdatera webbsidor. Textformatering med Markdown stöds. HTML och förkortningar stöds också. Läs mer om webbredigeraren.

Webbserver

Du kan starta en webbserver på kommandoraden. Den inbyggda webbservern är praktisk för utvecklare, formgivare och översättare. Detta ger dig möjlighet att visa webbsidor på din dator, granska dem och ladda upp dem till den externa webbservern senare. Öppna ett terminalfönster. Gå till installationsmappen där filen yellow.php finns. Skriv php yellow.php serve, du kan valfritt ange en URL. Öppna en webbläsare och gå till URL:en som visas. Läs mer om webbservern.

Webgenerator

Du kan generera en statisk webbplats på kommandoraden. Den static-site-generatorn skapar hella webbsidan i förväg, istället för att vänta på att en fil ska begäras. Öppna ett terminalfönster. Gå till installationsmappen där filen yellow.php finns. Skriv php yellow.php generate, du kan valfritt ange en mapp och en plats. Detta kommer att generera en statisk webbplats i public mappen. Ladda upp den statiska webbplatsen till din webbserver och generera en ny när det behövs. Läs mer om webgeneratorn.

Tillägg

Du kan anpassa funktionerna på din webbplats. Det finns en core och allt annat är ett tillägg. Installerade tilläggen finns i system/extensions mappen. Tanken är att standardinstallationen bara innehåller det viktigaste för att skapa små hemsidor. Det finns metoder som onLoad() och onParseContentShortcut(), som låter dig hantera händelser. Med detta system har du full kontroll. Installera några tillägg och se hur de fungerar. Läs mer om tillägg.

Layouts

Du kan anpassa utseendet på din webbplats. Layoutfilerna finns i system/layouts mappen. Layoutsytemet bryr sig inte riktigt vad som finns i layoutfiler. Det kommer att lämna HTML-koden oförändrad. Det finns metoder som getHtml() och getContentHtml(), som låter dig mata ut den aktuella sidan som du vill. Det är möjligt att använda loopar och skapa kontrollstrukturer. Du behöver inte lära dig ett speciellt webbramverk, men kan använda vanlig PHP. Läs mer om layouter.

Objekt

Med hjälp av API:et kan man komma åt filer, inställningar och mer. Ett grundläggande objekt är $this->yellow->page för att komma åt aktuella sidan. API:et är uppdelat i flera objekt och speglar i princip filsystemet. Det finns $this->yellow->content för att komma åt innehållsfiler, $this->yellow->media för att komma åt mediafiler och $this->yellow->system för att komma åt systeminställningar. Källkoden för hela API:et finns i filen system/extensions/core.php.

Följande objekt är tillgängliga:

$this->yellow = tillgång till API:et
$this->yellow->content = tillgång till innehållsfiler
$this->yellow->media = tillgång till mediefiler
$this->yellow->system = tillgång till systeminställningar
$this->yellow->language = tillgång till språkinställningar
$this->yellow->user = tillgång till användarinställningar
$this->yellow->extension = tillgång till tillägg
$this->yellow->lookup = tillgång till uppslags och normaliseringsmetoder
$this->yellow->toolbox = tillgång till verktygslådan med hjälpmetoder
$this->yellow->page = tillgång till aktuella sidan

Yellow

Klassen Yellow ger tillgång till API:et. Följande metoder är tillgängliga:

command getLayoutArguments layout load request


Beskrivning av metoder och argument:

yellow->load(): void
Hantera initialisering

yellow->request(): int
Hantera begäran från webbläsaren

yellow->command($line = ""): int
Hantera kommandon från kommandoraden

yellow->layout($name, $arguments = null): void
Inkludera layouten

yellow->getLayoutArguments($sizeMin = 9): array
Returnera layoutargument


Layoutfil med header och footer:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php echo $this->yellow->page->getContentHtml() ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow content

Klassen YellowContent ger tillgång till innehållsfiler. Följande metoder är tillgängliga:

clean find index multi path top


Beskrivning av metoder och argument:

content->find($location, $absoluteLocation = false): YellowPage|null
Returnera page, null om det inte finns

content->index($showInvisible = false, $multiLanguage = false, $levelMax = 0): YellowPageCollection
Returnera page collection med alla sidor

content->top($showInvisible = false, $showOnePager = true): YellowPageCollection
Returnera page collection med navigering på toppnivå

content->path($location, $absoluteLocation = false): YellowPageCollection
Returnera page collection med sökväg i navigering

content->multi($location, $absoluteLocation = false, $showInvisible = false): YellowPageCollection
Returnera page collection med flera språk i flerspråkigt läge

content->clean(): YellowPageCollection
Returnera page collection som är tom


Layoutfil för att visa alla sidor:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->index(true, true) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa sidor under en viss plats:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->find("/help/")->getChildren() ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa navigationssidor på toppnivå:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->top() ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("titleNavigation") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow media

Klassen YellowMedia ger tillgång till mediefiler. Följande metoder är tillgängliga:

clean index find


Beskrivning av metoder och argument:

media->find($location, $absoluteLocation = false): YellowPage|null
Returnera page med information om mediefilen, null om det inte finns

media->index($showInvisible = false, $multiPass = false, $levelMax = 0): YellowPageCollection
Returnera page collection med alla mediefiler

media->clean(): YellowPageCollection
Returnera page collection som är tom


Layoutfil för att visa alla mediefiler:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $files = $this->yellow->media->index(true) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($files->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($files as $file): ?>
<li><?php echo $file->getLocation(true) ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa senaste mediefiler:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $files = $this->yellow->media->index()->sort("modified", false) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($files->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($files as $file): ?>
<li><?php echo $file->getLocation(true) ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa mediefiler av en viss typ:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $files = $this->yellow->media->index()->filter("type", "pdf") ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($files->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($files as $file): ?>
<li><?php echo $file->getLocation(true) ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow system

Klassen YellowSystem ger tillgång till systeminställningar. Följande metoder är tillgängliga:

get getAvailable getDifferent getHtml getModified getSettings isExisting save set setDefault


Beskrivning av metoder och argument:

system->save($fileName, $settings): bool
Spara systeminställningarna i filen

system->setDefault($key, $value): void
Ställ in standard systeminställning

system->set($key, $value): void
Ställ in systeminställning

system->get($key): string
Returnera systeminställning

system->getHtml($key): string
Returnera systeminställning, HTML-kodad

system->getDifferent($key): string
Returnera ett annat värde för en systeminställning

system->getAvailable($key): array
Returnera tillgängliga värden för en systeminställning

system->getSettings($filterStart = "", $filterEnd = ""): array
Returnera systeminställningar

system->getModified($httpFormat = false): int|string
Returnera ändringsdatum for systeminställningar, Unix-tid eller HTTP-format

system->isExisting($key): bool
Kontrollera om systeminställning finns


Layoutfil för att visa webbansvarig:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php echo "Name: ".$this->yellow->system->getHtml("author")."<br />" ?>
<?php echo "Email: ".$this->yellow->system->getHtml("email")."<br />" ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att kontrollera om en specifik inställning är aktiverad:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php $debugMode = $this->yellow->system->get("coreDebugMode") ?>
Debug mode is <?php echo htmlspecialchars($debugMode ? "on" : "off") ?>.
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa core-inställningar:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php foreach ($this->yellow->system->getSettings("core") as $key=>$value): ?>
<?php echo htmlspecialchars("$key: $value") ?><br />
<?php endforeach ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow language

Klassen YellowLanguage ger tillgång till språkinställningar. Följande metoder är tillgängliga:

getDateFormatted getDateRelative getDateStandard getModified getSettings getText getTextHtml isExisting isText setDefaults setText


Beskrivning av metoder och argument:

language->setDefaults($lines): void
Ställ in standard språkinställningar

language->setText($key, $value, $language): void
Ställ in språkinställning

language->getText($key, $language = ""): string
Returnera språkinställning

language->getTextHtml($key, $language = ""): string
Returnera språkinställning, HTML-kodad

page->getDateStandard($text, $language = ""): string
Returnera text som språkspecifikt datum, konvertera till ett av standardformaten

page->getDateRelative($timestamp, $format, $daysLimit, $language = ""): string
Returnera Unix-tid som datum, i förhållande till idag

page->getDateFormatted($timestamp, $format, $language = ""): string
Returnera Unix-tid som datum

language->getSettings($filterStart = "", $filterEnd = "", $language = ""): array
Returnera språkinställningar

language->getModified($httpFormat = false): int|string
Returnera ändringsdatum för språkinställningar, Unix-tid eller HTTP-format

language->isText($key, $language = ""): bool
Kontrollera om språkinställning finns

language->isExisting($language): bool
Kontrollera om språket finns


Layoutfil för att visa en språkinställning:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p><?php echo $this->yellow->language->getTextHtml("wikiModified") ?> 
<?php echo $this->yellow->page->getDateHtml("modified") ?></p>
<?php echo $this->yellow->page->getContentHtml() ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att kontrollera om ett specifikt språk finns:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $found = $this->yellow->language->isExisting("sv") ?>
<p>Swedish language <?php echo htmlspecialchars($found? "" : "not") ?> installed.</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa språk och översättare:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php foreach ($this->yellow->system->getAvailable("language") as $language): ?>
<?php echo $this->yellow->language->getTextHtml("languageDescription", $language) ?> - 
<?php echo $this->yellow->language->getTextHtml("languageTranslator", $language) ?><br />
<?php endforeach ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow user

Klassen YellowUser ger tillgång till användarinställningar. Följande metoder är tillgängliga:

getModified getSettings getUser getUserHtml isExisting isUser remove save setUser


Beskrivning av metoder och argument:

user->save($fileName, $email, $settings): bool
Spara användarinställningar i filen

user->remove($fileName, $email): bool
Ta bort användarinställningar från fil

user->setUser($key, $value, $email): void
Ställ in användarinställning

user->getUser($key, $email = ""): string
Returnera användarinställning

user->getUserHtml($key, $email = ""): string
Returnera användarinställning, HTML-kodad

user->getSettings($email = ""): array
Returnera användarinställningar

user->getModified($httpFormat = false): int|string
Returnera ändringsdatum för användarinställningar, Unix-tid eller HTTP-format

user->isUser($key, $email = ""): bool
Kontrollera om användarinställning finns

user->isExisting($email): bool
Kontrollera om användaren finns


Layoutfil för att visa den aktuella användaren:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php echo "Name: ".$this->yellow->user->getUserHtml("name")."<br />" ?>
<?php echo "Email: ".$this->yellow->user->getUserHtml("email")."<br />" ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att kontrollera om en användare är inloggad:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $found = $this->yellow->user->isUser("name") ?>
<p>You are <?php echo htmlspecialchars($found? "" : "not") ?> logged in.</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa användare och deras status:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php foreach ($this->yellow->system->getAvailable("email") as $email): ?>
<?php echo $this->yellow->user->getUserHtml("name", $email) ?> - 
<?php echo $this->yellow->user->getUserHtml("status", $email) ?><br />
<?php endforeach ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow extension

Klassen YellowExtension ger tillgång till tillägg. Följande metoder är tillgängliga:

get getModified isExisting


Beskrivning av metoder och argument:

extension->get($key): object
Returnera tillägg

extension->getModified($httpFormat = false): int|string
Returnera ändringsdatum för tilläg, Unix-tid eller HTTP-format

extension->isExisting($key): bool
Kontrollera om tilläget finns


Layoutfil för att visa tillägg:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php foreach($this->yellow->extension->data as $key=>$value): ?>
<?php echo htmlspecialchars($key." ".$value["version"]) ?><br />
<?php endforeach ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att kontrollera om ett specifikt tillägg finns:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $found = $this->yellow->extension->isExisting("search") ?>
<p>Search extension <?php echo htmlspecialchars($found ? "" : "not") ?> installed.</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Kod för att anropa en funktion från ett annat tillägg:

if ($this->yellow->extension->isExisting("image")) {
  $fileName = "media/images/photo.jpg";
  list($src, $width, $height) = $this->yellow->extension->get("image")->getImageInformation($fileName, "100%", "100%");
  echo "<img src=\"".htmlspecialchars($src)."\" width=\"".htmlspecialchars($width)."\" height=\"".htmlspecialchars($height)."\" />";
}

Yellow lookup

Klassen YellowLookup ger tillgång till uppslags och normaliseringsmetoder. Följande metoder är tillgängliga:

findContentLocationFromFile findFileFromContentLocation findFileFromMediaLocation findMediaDirectory findMediaLocationFromFile getUrlInformation isCommandLine isContentFile isFileLocation isMediaFile isSystemFile isValidFile normaliseArguments normaliseData normaliseHeaders normaliseLocation normaliseName normalisePath normaliseUrl


Beskrivning av metoder och argument:

lookup->findContentLocationFromFile($fileName): string
Returnera innehållsplats från filsökvägen

lookup->findFileFromContentLocation($location, $directory = false): string
Returnera filsökväg från innehållsplatsen

lookup->findMediaLocationFromFile($fileName): string
Returnera medieplats från filsökvägen

lookup->findFileFromMediaLocation($location): string
Returnera filsökväg från medieplatsen

lookup->findMediaDirectory($key): string
Returnera mediakatalog från en systeminställning

lookup->normaliseName($text, $removePrefix = false, $removeExtension = false, $filterStrict = false): string
Normalisera namn

lookup->normaliseData($text, $type = "html", $filterStrict = true): string
Normalisera element och attribut i HTML/SVG-data

lookup->normaliseHeaders($input, $type = "mime", $filterStrict = true): string
Normalisera fält i MIME-headers

lookup->normalisePath($text): string
Normalisera relativa sökvägsandelar

lookup->normaliseLocation($location, $pageLocation, $filterStrict = true): string
Normalisera plats, gör absolut plats

lookup->normaliseArguments($text, $appendSlash = true, $filterStrict = true): string
Normalisera platsargument

lookup->normaliseUrl($scheme, $address, $base, $location, $filterStrict = true): string
Normalisera URL, gör absolut URL

lookup->getUrlInformation($url): string
Returnera URL-information

lookup->isFileLocation($location): bool
Kontrollera om platsen anger fil eller katalog

lookup->isValidFile($fileName): bool
Kontrollera om filen är giltig

lookup->isContentFile($fileName): bool
Kontrollera om innehållsfil

lookup->isMediaFile($fileName): bool
Kontrollera om mediefil

lookup->isSystemFile($fileName): bool
Kontrollera om systemfil

lookup->isCommandLine(): bool
Kontrollera om kommandoraden körs


Layoutfil för att visa bildsökvägar:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p>
<?php $pathInstall = $this->yellow->system->get("coreServerInstallDirectory") ?>
<?php $pathImages = $this->yellow->lookup->findMediaDirectory("coreImageLocation") ?>
<?php $pathThumbs = $this->yellow->lookup->findMediaDirectory("coreThumbnailLocation") ?>
<?php echo "Image files: ".htmlspecialchars($pathInstall.$pathImages)."<br />" ?>
<?php echo "Image thumbnails: ".htmlspecialchars($pathInstall.$pathThumbs)."<br />" ?>
</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa sidtyp:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $fileLocation = $this->yellow->lookup->isFileLocation($this->yellow->page->location) ?>
<p>Page is <?php echo htmlspecialchars($fileLocation? "file" : "directory") ?>.</p>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Kod för att dela upp en URL:

if (!is_string_empty($url)) {
  list($scheme, $address, $base) = $this->yellow->lookup->getUrlInformation($url);
  echo "Found scheme:$scheme address:$address base:$base\n";
}

Yellow toolbox

Klassen YellowToolbox ger tillgång till verktygslådan med hjälpmetoder. Följande metoder är tillgängliga:

appendFile copyFile createFile createTextDescription deleteDirectory deleteFile getCookie getDirectoryEntries getDirectoryEntriesRecursive getFileModified getFileType getLocationArguments getServer getTextArguments getTextLines getTextList log mail modifyFile readFile renameDirectory renameFile


Beskrivning av metoder och argument:

toolbox->getCookie($key): string
Returnera webbläsarkakan för aktuella HTTP-begäran

toolbox->getServer($key): string
Returnera serverargument för aktuella HTTP-begäran

toolbox->getLocationArguments(): string
Returnera platsargument för aktuella HTTP-begäran

toolbox->getDirectoryEntries($path, $regex = "/.*/", $sort = true, $directories = true, $includePath = true): array
Returnera filer och kataloger

toolbox->getDirectoryEntriesRecursive($path, $regex = "/.*/", $sort = true, $directories = true, $levelMax = 0): array
Returnera filer och kataloger rekursivt

toolbox->readFile($fileName, $sizeMax = 0): string
Läs fil, tom sträng om den inte hittas

toolbox->createFile($fileName, $fileData, $mkdir = false): bool
Skapa fil

toolbox->appendFile($fileName, $fileData, $mkdir = false): bool
Lägg till fil

toolbox->copyFile($fileNameSource, $fileNameDestination, $mkdir = false): bool
Kopiera fil

toolbox->renameFile($fileNameSource, $fileNameDestination, $mkdir = false): bool
Byt namn på en fil

toolbox->renameDirectory($pathSource, $pathDestination, $mkdir = false): bool
Byt namn på en mapp

toolbox->deleteFile($fileName, $pathTrash = ""): bool
Radera fil

toolbox->deleteDirectory($path, $pathTrash = ""): bool
Radera mapp

toolbox->modifyFile($fileName, $modified): bool
Ställ in ändringsdatum för fil/mapp, Unix-tid

toolbox->getFileModified($fileName): int
Returnera ändringsdatum för fil/mapp, Unix-tid

toolbox->getFileType($fileName): string
Returnera filtyp

toolbox->getTextLines($text): array
Returnera rader från text, inklusive radbrytningar

toolbox->getTextList($text, $separator, $size): array
Returnera array med specifik storlek från text

toolbox->getTextArguments($text, $optional = "-", $sizeMin = 9): array
Returnera array med variabel storlek från text, separerade av mellanslag

toolbox->createTextDescription($text, $lengthMax = 0, $removeHtml = true, $endMarker = "", $endMarkerText = ""): string
Skapa textbeskrivning, med eller utan HTML

toolbox->mail($action, $headers, $message): bool
Skicka emailmeddelande

toolbox->log($action, $message): void
Skriv information till loggfilen


Kod för att läsa textrader från filen:

$fileName = $this->yellow->system->get("coreExtensionDirectory").$this->yellow->system->get("coreSystemFile");
$fileData = $this->yellow->toolbox->readFile($fileName);
foreach ($this->yellow->toolbox->getTextLines($fileData) as $line) {
  echo $line;
}

Kod för att visa filer i en mapp:

$path = $this->yellow->system->get("coreExtensionDirectory");
foreach ($this->yellow->toolbox->getDirectoryEntries($path, "/.*/", true, false) as $entry) {
  echo "Found file $entry\n";
}

Kod för att ändra text i flera filer:

$path = $this->yellow->system->get("coreContentDirectory");
foreach ($this->yellow->toolbox->getDirectoryEntriesRecursive($path, "/^.*\.md$/", true, false) as $entry) {
  $fileData = $fileDataNew = $this->yellow->toolbox->readFile($entry);
  $fileDataNew = str_replace("I drink a lot of water", "I drink a lot of coffee", $fileDataNew);
  if ($fileData!=$fileDataNew && !$this->yellow->toolbox->createFile($entry, $fileDataNew)) {
    $this->yellow->toolbox->log("error", "Can't write file '$entry'!");
  }
}

Yellow page

Klassen YellowPage ger tillgång till en sidan och dess sidinställningar. Följande metoder är tillgängliga:

error get getBase getChildren getChildrenRecursive getContentHtml getContentRaw getDate getDateFormatted getDateFormattedHtml getDateHtml getDateRelative getDateRelativeHtml getExtraHtml getHeader getHtml getLastModified getLocation getModified getPage getPages getParent getParentTop getRequest getRequestHtml getSiblings getStatusCode getUrl isActive isAvailable isCacheable isError isExisting isHeader isPage isRequest isVisible set status


Beskrivning av metoder och argument:

page->set($key, $value): void
Ställ in sidinställning

page->get($key): string
Returnera sidinställning

page->getHtml($key): string
Returnera sidinställning, HTML-kodad

page->getDate($key, $format = ""): string
Returnera sidinställning som språkspecifikt datum

page->getDateHtml($key, $format = ""): string
Returnera sidinställning som språkspecifikt datum, HTML-kodad

page->getDateRelative($key, $format = "", $daysLimit = 30): string
Returnera sidinställning som språkspecifikt datum, i förhållande till idag

page->getDateRelativeHtml($key, $format = "", $daysLimit = 30): string
Returnera sidinställning som språkspecifikt datum, i förhållande till idag, HTML-kodad

page->getDateFormatted($key, $format): string
Returnera sidinställning som datum

page->getDateFormattedHtml($key, $format): string
Returnera sidinställning som datum, HTML-kodad

page->getContentRaw(): string
Returnera sidinnehållsdata, råformat

page->getContentHtml(): string
Returnera sidinnehållsdata, HTML-kodat

page->getExtraHtml($name): string
Returnera sidextradata, HTML-kodat

page->getParent(): YellowPage|null
Returnera överordnad sida, null om ingen

page->getParentTop($homeFallback = false): YellowPage|null
Returnera överordnad sida på toppnivå, null om ingen

page->getSiblings($showInvisible = false): YellowPageCollection
Returnera page collection med sidor på samma nivå

page->getChildren($showInvisible = false): YellowPageCollection
Returnera page collection med barnsidor

page->getChildrenRecursive($showInvisible = false, $levelMax = 0): YellowPageCollection
Returnera page collection med barnsidor rekursivt

page->getPages($key): YellowPageCollection
Returnera page collection med ytterligare sidor

page->getPage($key): YellowPage
Returnera delad sida

page->getUrl(): string
Returnera sidans URL

page->getBase($multiLanguage = false): string
Returnera sidans bas

page->getLocation($absoluteLocation = false): string
Returnera sidans plats

page->getRequest($key): string
Returnera requestargument av sidan

page->getRequestHtml($key): string
Returnera requestargument av sidan, HTML-kodad

page->getHeader($key): string
Returnera responseheader av sidan

page->getModified($httpFormat = false): int|string
Returnera sidans ändringsdatum, Unix-tid eller HTTP-format

page->getLastModified($httpFormat = false): int|string
Returnera sidans senaste ändringsdatum, Unix-tid eller HTTP-format

page->getStatusCode($httpFormat = false): int|string
Returnera sidans statuskod, nummer eller HTTP-format

page->status($statusCode, $location = ""): void
Svara med statuskod, inget sidinnehåll

page->error($statusCode, $errorMessage = ""): void
Svara med felsidan

page->isAvailable(): bool
Kontrollera om sidan är tillgänglig

page->isVisible(): bool
Kontrollera om sidan är synlig

page->isActive(): bool
Kontrollera om sidan ligger inom aktuella HTTP-begäran

page->isCacheable(): bool
Kontrollera om sidan kan cachelagras

page->isError(): bool
Kontrollera om sidan med fel

page->isExisting($key): bool
Kontrollera om sidinställning finns

page->isRequest($key): bool
Kontrollera om requestargument finns

page->isHeader($key): bool
Kontrollera om responseheader finns

page->isPage($key): bool
Kontrollera om delad sida finns


Layoutfil för att visa sidinnehåll:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php echo $this->yellow->page->getContentHtml() ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa sidinnehåll och författare:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p><?php echo $this->yellow->page->getHtml("author") ?></p>
<?php echo $this->yellow->page->getContentHtml() ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa sidinnehåll och modifieringsdatum:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<p><?php echo $this->yellow->page->getDateHtml("modified") ?></p>
<?php echo $this->yellow->page->getContentHtml() ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow page collection

Klassen YellowPageCollection ger tillgång till flera sidor. Följande metoder är tillgängliga:

append diff filter getFilter getModified getPageNext getPagePrevious getPaginationCount getPaginationLocation getPaginationNext getPaginationNumber getPaginationPrevious group intersect isEmpty isPagination limit match merge paginate prepend remove reverse shuffle similar sort


Beskrivning av metoder och argument:

pages->append($page): void
Lägg till sidan till slutet av page collection

pages->prepend($page): void
Placera sidan i början av page collection

pages->remove($page): YellowPageCollection
Ta bort sidan från page collection

pages->filter($key, $value, $exactMatch = true): YellowPageCollection
Filtrera page collection efter sidinställning

pages->match($regex = "/.*/", $filterByLocation = true): YellowPageCollection
Filtrera page collection efter plats eller fil

pages->similar($page): YellowPageCollection
Sortera page collection efter inställningslikhet

pages->sort($key, $ascendingOrder = true): YellowPageCollection
Sortera page collection efter sidinställning

pages->group($key, $ascendingOrder = true, $format = ""): array
Gruppera page collection efter sidinställning, returnera array med flera collections

pages->merge($input): YellowPageCollection
Beräkna union, lägg till en page collection

pages->intersect($input): YellowPageCollection
Beräkna korsningen, ta bort sidor som inte finns i en annan page collection

pages->diff($input): YellowPageCollection
Beräkna skillnaden, ta bort sidor som finns i en annan page collection

pages->limit($pagesMax): YellowPageCollection
Begränsa antalet sidor i page collection

pages->reverse(): YellowPageCollection
Omvänd page collection

pages->shuffle(): YellowPageCollection
Gör page collection slumpmässig

pages->paginate($limit): YellowPageCollection
Skapa en paginering för page collection

pages->getPaginationNumber(): int
Returnera aktuellt sidnummer i paginering

pages->getPaginationCount(): int
Returnera högsta sidnummer i paginering

pages->getPaginationLocation($absoluteLocation = true, $pageNumber = 1): string
Returnera plats för en sida i paginering

pages->getPaginationPrevious($absoluteLocation = true): string
Returnera plats för föregående sida i paginering

pages->getPaginationNext($absoluteLocation = true): string
Returnera plats för nästa sida i paginering

pages->getPagePrevious($page): YellowPage|null
Returnera föregående sida i page collection, null om ingen

pages->getPageNext($page): YellowPage|null
Returnera nästa sida i page collection, null om ingen

pages->getFilter(): string
Returnera nuvarande sidfilter

pages->getModified($httpFormat = false): int|string
Returnera ändringsdatum för page collection, Unix-tid eller HTTP-format

pages->isPagination(): bool
Kontrollera om det finns en paginering

pages->isEmpty(): bool
Kontrollera om page collection är tom


Layoutfil för att visa tre slumpmässiga sidor:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->index()->shuffle()->limit(3) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa senaste sidor:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->index()->sort("modified", false) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Layoutfil för att visa senaste sidor med paginering:

<?php $this->yellow->layout("header") ?>
<div class="content">
<div class="main" role="main">
<h1><?php echo $this->yellow->page->getHtml("titleContent") ?></h1>
<?php $pages = $this->yellow->content->index()->sort("modified", false)->paginate(10) ?>
<?php $this->yellow->page->setLastModified($pages->getModified()) ?>
<ul>
<?php foreach ($pages as $page): ?>
<li><?php echo $page->getHtml("title") ?></li>
<?php endforeach ?>
</ul>
<?php $this->yellow->layout("pagination", $pages) ?>
</div>
</div>
<?php $this->yellow->layout("footer") ?>

Yellow string

Följande funktioner utökar PHP-strängfunktioner och arrayfunktioner:

is_array_empty is_string_empty strlenu strposu strrposu strtoloweru strtoupperu substru


Beskrivning av funktioner och argument:

strtoloweru($string): string
Konvertera sträng till gemener, UTF-8-kompatibel

strtoupperu($string): string
Konvertera sträng till versaler, UTF-8-kompatibel

strlenu($string): int + strlenb($string): int
Returnera stränglängd, UTF-8 tecken eller byte

strposu($string, $search): int|false + strposb($string, $search): int|false
Returnera strängposition för första träffen, UTF-8 tecken eller byte

strrposu($string, $search): int|false + strrposb($string, $search): int|false
Returnera strängposition för senaste träffen, UTF-8 tecken eller byte

substru($string, $start, $length): string + substrb($string, $start, $length): string
Returnera en del av en sträng, UTF-8-tecken eller byte

is_string_empty($string): bool
Kontrollera om strängen är tom

is_array_empty($array): bool
Kontrollera om arrayen är tom


Kod för att konvertera strängar:

$string = "För människor och maskiner";
echo strtoloweru($string);          // för människor och maskiner
echo strtoupperu($string);          // FÖR MÄNNISKOR OCH MASKINER

Kod för att komma åt strängar:

$string = "Text med UTF-8 tecken åäö";
echo strlenu($string);            // 25
echo strposu($string, "UTF");        // 9
echo substru($string, -3, 3);        // åäö

Kod för att kontrollera om strängar är tomma:

var_dump(is_string_empty(""));        // bool(true)
var_dump(is_string_empty("text"));      // bool(false)
var_dump(is_string_empty("0"));       // bool(false)

Kod för att kontrollera om arrayer är tomma:

var_dump(is_array_empty(array()));      // bool(true)
var_dump(is_array_empty(new ArrayObject())); // bool(true)
var_dump(is_array_empty(array("entry")));  // bool(false)

Händelser

Med hjälp av händelser informerar hemsidan dig när något händer. Först laddas tilläggen och onLoad anropas. Så snart alla tillägg har laddats kallas onStartup. En begäran från webbläsaren kan hanteras med olika händelser. I de flesta fall genereras innehållet av en sida. Om ett fel har inträffat genereras en felsida. Slutligen matas sidan ut och onShutdown anropas.

Följande händelser är tillgängliga:

onCommand onCommandHelp onEditContentFile onEditMediaFile onEditSystemFile onEditUserAccount onLoad onLog onMail onParseContentHtml onParseContentRaw onParseContentShortcut onParseMetaData onParsePageExtra onParsePageLayout onParsePageOutput onRequest onShutdown onStartup onUpdate

Yellow core händelser

Yellow core händelser meddelar när ett tillstånd ändras:

public function onLoad($yellow)
Hantera initialisering

public function onStartup()
Hantera start

public function onRequest($scheme, $address, $base, $location, $fileName)
Hantera begäran

public function onShutdown()
Hantera avstängningen


Tillägg för att hantera initieringen:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.1";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }
}

Yellow parse händelser

Yellow core händelser meddelar när en sida visas:

public function onParseMetaData($page)
Hantera metadata av en sida

public function onParseContentRaw($page, $text)
Hantera sidinnehåll i råformat

public function onParseContentShortcut($page, $name, $text, $type)
Hantera sidinnehåll av förkortning

public function onParseContentHtml($page, $text)
Hantera sidinnehåll i HTML-format

public function onParsePageLayout($page, $name)
Hantera sidlayout

public function onParsePageExtra($page, $name)
Hantera extra data för sidan

public function onParsePageOutput($page, $text)
Hantera output data för sidan


Tillägg för att skapa en förkortning:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.2";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle page content of shortcut
  public function onParseContentShortcut($page, $name, $text, $type) {
    $output = null;
    if ($name=="example" && ($type=="block" || $type=="inline")) {
      $output = "<div class=\"".htmlspecialchars($name)."\">";
      $output .= "Add more HTML code here";
      $output .= "</div>";
    }
    return $output;
  }
}

Tillägg för att skapa en HTML header:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.3";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle page extra data
  public function onParsePageExtra($page, $name) {
    $output = null;
    if ($name=="header") {
      $extensionLocation = $this->yellow->system->get("coreServerBase").$this->yellow->system->get("coreExtensionLocation");
      $output = "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"all\" href=\"{$extensionLocation}example.css\" />\n";
      $output .= "<script type=\"text/javascript\" defer=\"defer\" src=\"{$extensionLocation}example.js\"></script>\n";
    }
    return $output;
  }
}

Yellow edit händelser

Yellow edit händelser meddelar när en sida redigeras:

public function onEditContentFile($page, $action, $email)
Hantera innehållsfiländringar

public function onEditMediaFile($file, $action, $email)
Hantera mediefiländringar

public function onEditSystemFile($file, $action, $email)
Hantera systemfiländringar

public function onEditUserAccount($action, $email, $password)
Hantera ändringar av användarkonton


Tillägg för att hantera innehållsfiländringar:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.4";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle content file changes
  public function onEditContentFile($page, $action, $email) {
    if ($action=="edit") {
      $title = $page->get("title");
      $name = $this->yellow->user->getUser("name", $email);
      $this->yellow->toolbox->log("info", "Edit page by user '".strtok($name, " ")."'");
    }
  }
}

Tillägg för att hantera mediefiländringar:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.5";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle media file changes
  public function onEditMediaFile($file, $action, $email) {
    if ($action=="upload") {
      $fileName = $file->fileName;
      $fileType = $this->yellow->toolbox->getFileType($file->get("fileNameShort"));
      $name = $this->yellow->user->getUser("name", $email);
      $this->yellow->toolbox->log("info", "Upload file by user '".strtok($name, " ")."'");
    }
  }
}

Yellow command händelser

Yellow command händelser när ett kommando körs:

public function onCommand($command, $text)
Hantera kommandon

public function onCommandHelp()
Hantera hjälp för kommandon


Tillägg för att hantera ett kommando:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.6";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle command
  public function onCommand($command, $text) {
    $statusCode = 0;
    if ($command=="example") {
      echo "Yellow $command: Add more text here\n";
      $statusCode = 200;
    }
    return $statusCode;
  }

  // Handle command help
  public function onCommandHelp() {
    return "example";
  }
}

Tillägg för att hantera flera kommandon:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.7";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

   // Handle command
  public function onCommand($command, $text) {
    switch ($command) {
      case "hello":  $statusCode = $this->processCommandHello($command, $text); break;
      case "goodbye": $statusCode = $this->processCommandGoodbye($command, $text); break;
      default:    $statusCode = 0;
    }
    return $statusCode;
  }

  // Handle command help
  public function onCommandHelp() {
    return array("hello [name]", "goodbye [name]");
  }

  // Handle command for hello
  public function processCommandHello($command, $text) {
    if (is_string_empty($text)) $text = "World";
    echo "Hello $text\n";
    return 200;
  }

  // Handle command for goodbye
  public function processCommandGoodbye($command, $text) {
    if (is_string_empty($text)) $text = "World";
    echo "Goodbye $text\n";
    return 200;
  }
}

Yellow update händelser

Yellow update händelser meddelar när en uppdatering sker:

public function onUpdate($action)
Hantera uppdatering

public function onMail($action, $headers, $message)
Hantera email

public function onLog($action, $message)
Hantera loggning


Tillägg för att hantera en uppdateringshändelse:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.8";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle update
  public function onUpdate($action) {
    if ($action=="install") {
      $this->yellow->toolbox->log("info", "Install event");
    }
  }
}

Tillägg för att hantera en daglig händelse:

<?php
class YellowExample {
  const VERSION = "0.1.9";
  public $yellow;     // access to API

  // Handle initialisation
  public function onLoad($yellow) {
    $this->yellow = $yellow;
  }

  // Handle update
  public function onUpdate($action) {
    if ($action=="daily") {
      $this->yellow->toolbox->log("info", "Daily event");
    }
  }
}

Relaterad information

Har du några frågor? Få hjälp.